S T R E F A T A R A S Y

ul. Michała Spisaka 71, Warszawa-Ursus +48 533 609 855 biuro.strefatarasy@gmail.com

Czy na wiatę garażową potrzebne jest pozwolenie?

  Strefa tarasy
 • Home
 • BlogCzy na wiatę garażową potrzebne jest pozwolenie?
Czy na wiatę garażową potrzebne jest pozwolenie

Czy na wiatę garażową potrzebne jest pozwolenie?

2024-03-02 strefatarasy Comments Off

Czy planując budowę wiaty garażowej na swojej działce zastanawiasz się, czy wymagane jest pozwolenie? To pytanie, które nurtuje wielu właścicieli domów pragnących zapewnić swoim pojazdom ochronę przed warunkami atmosferycznymi, nie wpadając jednocześnie w pułapkę biurokracji i formalności prawnych. 

Artykuł ten ma na celu rozwianie wątpliwości i dostarczenie kompleksowych informacji na temat przepisów budowlanych w Polsce dotyczących budowy wiat garażowych. Omówimy różne scenariusze, które decydują o tym, czy dla Twojej wiaty garażowej konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, zgłoszenia, czy też będziesz mógł przystąpić do realizacji projektu bez dodatkowych formalności. Przybliżymy również potencjalne konsekwencje pominięcia wymaganych procedur, podkreślając, jak ważne jest zrozumienie i przestrzeganie obowiązujących przepisów.

Czym jest wiata garażowa w świetle prawa budowlanego?

Wiata garażowa w świetle prawa budowlanego stanowi interesujący przypadek, podkreślający różnorodność definicji obiektów budowlanych. Zgodnie z przepisami, nie jest klasyfikowana jako budynek, lecz jako obiekt małej architektury lub specyficzna budowla. Taka charakterystyka wynika przede wszystkim z jej konstrukcji – opartej na palach lub innych podporach, bez stałego połączenia z gruntem poprzez fundament. 

Dodatkowo, wiata garażowa zazwyczaj nie posiada pełnego zestawu ścian, co jeszcze bardziej odróżnia ją od tradycyjnie rozumianych budynków. To, co w praktyce oznacza, że przepisy budowlane traktują ją w sposób odmienny, ma kluczowe znaczenie dla osób planujących jej budowę. 

Czy potrzebujesz pozwolenia na wiatę garażową?

Decyzja o budowie wiaty garażowej na Twojej działce może wiązać się z koniecznością spełnienia określonych formalności prawnych. W zależności od rozmiaru planowanej konstrukcji oraz przeznaczenia działki, proces ten może wymagać od Ciebie zgłoszenia budowy lub nawet uzyskania pozwolenia na budowę. 

Budowa bez zgłoszenia i pozwolenia

 • Dotyczy wiat o powierzchni zabudowy do 50 m².
 • Możliwa tylko na działce z budynkiem mieszkalnym lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe.
 • Na każde 1000 m² powierzchni działki dopuszczalne jest budowanie maksymalnie dwóch takich obiektów.
 • Pozwala uniknąć formalności, oszczędzając czas i środki finansowe.

Budowa wymagająca zgłoszenia

 • Obejmuje wiaty garażowe o powierzchni do 35 m² na działkach nie przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.
 • Limit to dwie wiaty na każde 500 m² powierzchni działki.
 • Należy zgłosić plan budowy urzędowi, który ma 30 dni na ewentualne zastrzeżenia. Brak odpowiedzi w tym terminie równoznaczny jest z akceptacją zgłoszenia.
 • Proces ten minimalizuje biurokrację, pozwalając jednocześnie na legalną budowę.

Budowa wymagająca pozwolenia na budowę

 • Dotyczy obiektów o powierzchni zabudowy powyżej 50 m² na działce mieszkalnej lub powyżej 35 m² na innych działkach.
 • Wymaga złożenia stosownego wniosku w urzędzie gminy lub starostwie powiatowym.
 • Konieczne może być przedstawienie szczegółowego projektu budowlanego oraz uzyskanie opinii specjalisty ds. budownictwa.
 • Jest to najbardziej skomplikowany proces, ale niezbędny dla większych lub specjalnie przeznaczonych konstrukcji.

Niezależnie od wybranej ścieżki, ważne jest, aby Twoja wiaty garażowa była zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz innymi obowiązującymi regulacjami prawnymi. Dzięki temu unikniesz problemów prawnych i będziesz mógł cieszyć się funkcjonalną i estetyczną przestrzenią dla swojego pojazdu.

Wiata zbudowana bez pozwolenia – konsekwencje

Decyzja o budowie wiaty garażowej bez uprzedniego uzyskania wymaganych pozwoleń może mieć poważne konsekwencje prawne i finansowe. W Polsce samowola budowlana jest traktowana jako naruszenie prawa budowlanego, co skutkuje nie tylko wysokimi karami finansowymi, ale również może doprowadzić do konieczności rozebrania nielegalnie wzniesionej konstrukcji.